Convocatoria Pública da Universidade de Santiago de Compostela de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado.

Actividade 1: colaboración co proxecto europeo EuDML do Instituto de Matemáticas nas seguintes tarefas: mantemento de páxinas web e bases de datos, apoio técnico aos obxectivos do proxecto, elaboración de informes. Titulacións: Licenciatura ou Grao en Matemáticas, Física ou Química, Enxeñería Técnica en Informática.

Actividade 2: Divulgación astronómica e elaboración de software astronómico. Apoio á investigación e á docencia. Uso de instrumentación específica. Titulacións: Licenciatura en Matemáticas ou Física.

Presentación de solicitudes: ata o 23 de novembro de 2011.

Máis información: Convocatoria

2017  SGAPEIO   globbers joomla templates