III CONGRESO GALEGO DE ESTATÍSTICA
E INVESTIGACIÓN DE OPERACIÓNS
Lugo, 6-8 de novembro de 1997

COMITÉ DE HONRA

PRIMEIRA CIRCULAR

SEGUNDA CIRCULAR

PROGRAMA

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS E COMUNICACIÓNS

MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

CARTEL DO CONGRESO