X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións

O departamento de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Vigo, a petición da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións (SGAPEIO), organiza o X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.

Invítase ó envío de traballos de investigación teóricos ou aplicados en todas as áreas da Estatística e a Investigación Operativa para a súa presentación en dito congreso, o cal terá lugar no Pazo de Congresos de Pontevedra os días 3, 4 e 5 de novembro de 2011.

 

Datas límite importantes:

Envío de traballos: 16 de setembro de 2011 23 de setembro de 2011.
Inscrición reducida: 30 de setembro de 2011 7 de outubro de 2011.
Notificación aceptación/rechazo de traballos: 30 de setembro de 2011 5 de outubro de 2011.

 

Aquí pódese descargar o tríptico e o programa do congreso.