Curso teórico-práctico de estatística descritiva

No DOG nº 247 do 27 de decembro de 2010 a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) convoca varios cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Entre estes cursos está o:

Curso teórico-práctico de estatística descritiva

Nº de prazas: 20

Horas:  21

Destinatarios:  funcionarios dos grupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e persoal laboral dos grupos I, II e III do convenio colectivo único do persoal da Xunta de Galicia

Lugar: Santiago de Compostela

Datas: Maio de 2011, de 17:00 a 20:00 horas

Máis información aquí

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates