Nova versión do programa Epidat

Xa está dispoñible a versión 4.0 de Epidat, programa para análise estatística e epidemiolóxica que está desenvolvido pola Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. Este programa é de libre distribución e pode descargarse da páxina web: http://dxsp.sergas.es (apartado "Aplicación e Datos").

Epidat 4.0 ten un módulo de análise descritiva que permite organizar e resumir un conxunto de datos mediante táboas de frecuencias, cálculo de medidas características e representacións gráficas.

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates