Novas SGAPEIO 17-decembro-2013

1.- Acto de clausura do Ano Internacional da Estatística
Lembramos que este xoves, día 19 de decembro, terá lugar o acto de clausura do Ano Internacional da Estatística organizado por SGAPEIO. Emitirase un certificado de asistencia para aquelas persoas que se inscriban. A inscrición é gratuíta e pode facerse dende a nosa páxina Web.
Máis información: http://goo.gl/ftF93r

2.- I Xornadas Virtuais de Estatística en Saúde
A Asociación Española de Estadística para la Salud organiza as I Xornadas Virtuais de Estatística en Saúde, que se celebrarán na semana do 12 ao 16 de maio de 2014.
Os temas que se tratarán nestas xornadas son os seguintes:

1. O papel do profesional da Estatística na investigación biomédica e sanitaria.
2. Situación actual e perspectivas de futuro dos profesionais da Estatística no campo das Ciencias da Saúde.
3. Situación dos estudos de grao postgrao en Estatística: perspectivas de futuro.
4. Necesidades e demandas dos profesionais da Estatística no ámbito biomédico.
5. Novos métodos estatísticos como alternativa aos enfoques clásicos.
6. Experiencias en formación de Estatística en saúde.
7. Utilización e difusión de estatísticas públicas sanitarias.
8. Aplicación da Estatística noutras disciplinas relacionadas coa saúde.
9. Divulgación da Estatística na sociedade.

Poderanse enviar comunicacións en formato presentación e póster, e contarase con ponencias invitadas en diversos temas.
Máis información: http://jves.aesaweb.es

3.- 20th Conference of the International Federation of Operational Research Society (IFORS2014)
A XX Conferencia da Federación Internacional de Sociedades de Investigación de Operacións (20th Conference of the International Federation of Operational Research Society – IFORS2014) terá lugar do 13 ao 18 de xullo de 2014 na cidade de Barcelona.
Datas importantes:
Envío de resumos: 1 de novembro de 2013 - 31 de xaneiro de 2014
Notificación da aceptación: 25 de febreiro de 2014
Inscrición reducida: 1 de novembro de 2013 - 28 de febreiro de 2014
Máis información: http://ifors2014.com/home/ifors

4.- Oferta de emprego na USC
A universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para cubrir a seguinte praza:
- Centro de traballo: Facultade de Física
- Traballo a realizar: Seguimento do proxecto: tarefas, hitos, decisións, xustificacións, xestión de documentación, axendas, convenios, publicacións, reunións, apoio nas licitacións de equipamento, protección de resultados e transferencia.
- Titulacións: Licenciado/a ou Grao en Física,Química, Matemáticas ou Económicas. Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro de Telecomunicacións, Enxeñeiro Electrónico ou Enxeñeiro Informático.
Presentación de solicitudes: ata o 18 de decembro de 2013.
Máis información: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/1399_gl.pdf

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates