Axudas para a formación de profesorado universitario

A Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca diversas axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) dos subprogramas de Formación e de Movilidade dentro do Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i.

Dotación: a axuda será de 1.025 euros mensuais os dous primeiros anos de contrato, e de 1.173 euros o terceiro e cuarto anos de contrato, incrementándose con dúas pagas extraordinarias anuais.

Duración: a duración máxima das ayudas será de corenta e oito meses, contados a partires da data de alta no centro de adscripción.

Presentación de solicitudes: ata o 16 de decembro de 2013.

Máis información: BOE279-21112013

2021  SGAPEIO   globbers joomla templates