Como chegar


 

 
Facultade de Humanidades e Documentación
Campus de Esteiro, s/n  
C.P. 15403, Ferrol (A Coruña)
Teléfono +34 981 33 74 00 / +34 981 10 07 00
FAX +34 981 33 74 30
 

Viaxar a Ferrol

 

 

 

 

 

Aparcadoiro

 

 Localización