No XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións está organizada a seguinte mesa redonda:

 

Control Dimensional de Procesos.

 

Álvaro Brage (Navantia), Cristina Montero (Cándido Hermida) e Salvador Fábregas (Intaf) compartirán a sua experiencia profesional no ámbito de empresas tan destacadas a nivel local, nacional e internacional como son: Navantia, Cándido Hermida e Intaf, destacando en particular as actividades relacionadas có control dimensional. Establecerase un diálogo entre os poñentes no cal, todo el público asistente poderá intervir.

 

Venres 27,  10:30 - 11:30 h no Salón de Actos.