Curso de Estatística con R para profesorado de Ensino Medio

A Universidade de Vigo organiza o curso “Estatística con R para Profesorado de Ensino Medio” homologado pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia como actividade de formación do profesorado. O curso é totalmente non presencial para que poda ser realizado en horario libre e desde calquera lugar, de xeito compatible con outra actividade. A Universidade de Vigo valida 2,5 créditos de libre elección para os seus estudantes.

- Importe da matrícula: 125 € (90 € parados, estudantes e socios de SGAPEIO).

- Período de matrícula: do 1 ao 25 de outubro de 2014.

- Período de docencia: do 1 ao 30 de novembro de 2014.

Non se precisa ter un nivel elevado de Estatística ou coñecer previamente o programa R, aínda que sen dúbida eses coñecementos poden aumentar o rendemento do alumno. O curso é eminentemente práctico e aplicado, e vaise facer de xeito virtual mediante secuenciación das unidades didácticas a traveso de Faitic, a plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo.

Máis información: Curso

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates