Cursos do Servei d'Estadística Aplicada da UAB

O Servei d'Estadística Aplicada da Universitat Autònoma de Barcelona organiza os seguintes cursos para o primeiro trimestre de 2017:

- Deseño e adaptación de cuestionarios:

Datas: 30 e 31 de xaneiro, 1 e 2 de febreiro de 2017.

Horario: de 9:30 a 13:30.

Máis información: Curso

 - Curso de introducción á sintaxe de R mediante RStudio – MODULO I:

O obxectivo principal deste curso é aprender as instruccións básicas que permitan traballar con fiabilidade en R.

Datas: 6, 7 e 9 de febreiro de 2017.

Horario:  de 9:30 a 13:30.

Máis información: Curso

- Curso de Estadística Básica con R mediante RStudio – MODULO II:

O obxetivo principal deste curso é aprender as instruccións básicas para realizar a análise descritiva e os contrastes de hipóteses básicos con R.

Datas: 20, 21 e 22 de febreiro de 2017.

Horario:  de 9:30 a 13:30.

Máis información: Curso

- Análise e xestión de datos con Python:

Neste curso introduciranse os conceptos básicos de Python e as súas grandes e diversas utilidades.

Datas: 27 e 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2017.

Horario:  de 9:30 a 13:30.

Máis información: Curso

- Curso de modelización estatística básica con R mediante Rstudio:

O obxectivo principal deste curso é aprender as instruccións básicas para realizar e interpretar modelos estatísticos con R.

Datas: 27, 28 e 29 de marzo de 2017.

Horario:  de 9:30 a 13:30.

Máis información: Curso

 

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates