Cursos da Vrije Universiteit de Amsterdam: Investigación de operacións, “un enfoque matemático para optimizar o teu mundo”

Hoxe en día, todo o mundo está falado das grandes oportunidades que ofrece o Big Data e todos os tipos diferentes de Analytics. Para realmente marcar a diferencia, non obstante, é preciso transformar os datos e a súa análise na toma de mellores decisións (por exemplo, na xestión empresarial). Para iso, é fundamental un rigoroso coñecemento de ferramentas cuantitativas. Con tal fin, a Vrije Universiteit de Amsterdam presenta o curso Investigación de operacións, “un enfoque matemático para optimizar o teu mundo”, no que se describen as ferramentas para aplicar os modelos e algoritmos de máis éxito na investigación de operacións (OR), incluíndo optimización lineal (enteira), optimización de rede, optimización estocástica e heurística.
Nivel do curso Últimos cursos do Grao/Master, aberto a doutores e profesionais
Sesións Do 28 de xullo ao 11 de agosto de 2018
Coordinador Dr A. A. N. Ridder
Outros profesores Dr D. A. van der Laan, Dr R. A. Sitters, Prof. L. Stougie
Docencia Clases maxistrais, prácticas con ordenador
ECTS 3 créditos
Duración (h) 45
Prezo €1000
Sitio web: http://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/courses/OperationsResearch/index.aspx

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates