The 20th European Conference on Mathematics for Industry

18 de xuño de 2018 – 22 de xuño de 2018
Budapest, Hungría
Descrición: Esta serie de conferencias do Consorcio Europeo de Matemáticas na Industria (ECMI) ten por obxecto promover a interacción entre academia e industria, facilitando así a innovación en ambos os dous campos. Estes acontecementos atraen a profesionais expertos no ámbito dos negocios e da academia, impulsando a aplicación de novas tecnoloxías matemáticas á industria. Esperamos que o ECMI 2018 mellore aínda máis a investigación e o desenvolvemento multidisciplinar tanto no ámbito académico como na industria, o que conducirá sen dúbida á formulación de novos e desafiantes problemas reais, eido no que as matemáticas poden proporcionar valiosas ideas para a súa resolución e, ao mesmo tempo, inspirarse e facer progresar o coñecemento gracias a esta interacción.
As conferencias ECMI están organizadas baixo os auspicios do Consorcio Europeo de Matemáticas na Industria, unha asociación de institucións académicas e empresas industriais que actúa de xeito cooperativo cos seguintes obxectivos:

  • Promover e apoiar o uso de modelos matemáticos, simulacións e optimización en calquera actividade de importancia social ou económica.
  • Educar aos Matemáticos Industriais para atender a crecente demanda de expertos.
  • Operar a escala europea.

Sitio web: http://ecmi.bolyai.hu/

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates