Curso de datos composicionais CoDaCourse

Descrición: O CoDaCourse é un Seminario Aberto de Análise de Datos Composicionais que se impartirá en Xirona, desde o 1 ata o 5 de xullo do 2019. Os datos composicionais son vectores nos que as compoñentes mostran a importancia relativa das partes dunha totalidade. Os exemplos típicos son os datos presentados en porcentaxes, ppm, ppb, etc. O CoDaCourse proporciona unha introdución a aspectos teóricos e prácticos da análise estatística dos datos composicionais, así como un foro de discusión informal entre usuarios e investigadores. Nas sesións teóricas, será presentado o actual estado da arte neste campo. Nas sesións prácticas, se aplicaran técnicas estatísticas mediante o software CoDaPack e algúns paquetes de R. Se plantexa tamén a organización dunha sesión de discusión aberta tendo como punto de partida os datos proporcionados polos propios participantes.
Este curso está aberto a estatísticos e científicos aplicados de calquera campo, en particular da enxeñaría, xeoloxía, medio ambiente, etc. que traballen en institucións académicas ou industriais. Recoméndanse coñecementos básicos de estatística, incluíndo análise multivariante.
Prazas: 30.
Máis información: http://www.compositionaldata.com/codacourses.php

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates