Expe(R)iencias temas en las cienCIAS de datos con R: 2ª edición curso 2018-2019. Organizado polo Instituto Flores de Lemus – UC3M 

Descrición: Na actualidade numerosas empresas e centros públicos utilizan R como ferramenta de traballo, o que o converte no líder do software libre con aplicación en Ciencias Sociais, Economía, Empresa e na investigación biomédica. 
O curso ensina aos alumnos a manexar R e a utilizalo especificamente na resolución de problemas habituais no ámbito empresarial nas distintas áreas: financeira, administrativa, márketing e biomedicina. 
O bo uso de R contribuirá a mellorar os seus resultados tanto no uso profesional como nas distintas materias do grao (Matemáticas Financeiras, Economía Financeira, Xestión Financeira, Estatísticas e Biomedicina). En particular, mellorará sen dúbida os informes e análises económicos, financeiros e dos ensaios clínicos da súa carreira profesional. Sen dúbida será unha ferramenta útil na realización do voso TFG. 
Dirixido a: Estudantes, investigadores e profesionais de empresas con interese en profundar nas ferramentas de R para a análise de datos. 
Máis información: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_flores_lemus/Rexperiencias 

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates