Diploma de Especialización en Epidemiología e Investigación Clínica (23ª edición)


Coordinación: Isabel Ruiz Pérez
Horas Totais: 750 
Modalidade: Semipresencial
Créditos Europeos ( ECTs) 30,00
Data límite para a inscrición: 20/07/02019
Matrícula: 3300 €
Preinscrición: ONLINE
Introdución: "Título propio da Universidad de Granada". A complexidade crecente da Medicina e o desafío dos avances nas múltiples frontes diagnósticos e terapéuticos que exploran as ciencias biomédicas, fan da investigación clínica unha necesidade formativa indispensable para os profesionais sanitarios.
Dirixido a Profesionais da saúde implicados en actividades de investigación, especialmente aos integrados nas Unidades de Xestión Clínica ou en estruturas estables de investigación cooperativa (CIBER e RETIC), interesados en fomentar o desenvolvemento da investigación no seu ámbito de traballo.
Observacións: Para profesionais do Sistema Sanitario Público de Andalucía que soliciten financiamento de matrícula, as solicitudes deberán ser previamente autorizadas polo Organismo ao que pertenzan.
Bolsas: Existe posibilidade de solicitar bolsa da UGR para o financiamento da matrícula para o resto de profesionais, conforme aos criterios económicos e académicos establecidos pola propia Universidade e qe serán xestionadas pola Escola Internacional de Posgrao aínda que se deben presentar na EASP: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/solicitud_bolsa
Requisitos: É requisito imprescindible posuír titulación universitaria. Valorarase como criterio preferente de selección:

  • Pertencer a unha Unidade de Xestión Clínica (UGC) do SSPA ou a un Centro de Investigación Biomédica en Rede (CIBER e RETIC) e liderar ou participar en proxectos de investigación competitivos.
  • Ter coñecementos básicos en estatística e epidemioloxía.
  • Ter coñecementos de inglés que permitan ao participante ler bibliografía científica nese idioma.
  • Dispoñibilidade para a asistencia ao 100% das actividades presenciais programadas.
  • Ter coñecementos de informática a nivel de usuario e dispoñer de acceso a Internet.

Máis información: https://www.easp.es/cursos/?idCurso=3114010019 

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates