Curso de deseño e validación de cuestionarios

Datas previstas: Granada, 22 de maio ao 28 de xuño de 2019. 
Sesións presenciais: Módulo I: 22-24 de maio; Módulo II: 27 e 28 de xuño.
Coordinación: Juan Manuel Jiménez Martín.
Horas Totais: 50.
Modalidade: Semipresencial.
Data límite para a inscrición: 22/04/02019.
Matrícula: 750 €.
Preinscrición: ONLINE
Introdución: A enquisa de opinión constitúe unha das principais estratexias de investigación na actualidade. O seu uso crecente en numerosos ámbitos relacionados tanto coas prácticas profesionais como coa xestión de institucións socio-sanitarias fai necesario que os profesionais das devanditas organizacións conten cunha sólida formación orientada tanto ao deseño e execución deste tipo de estudos como á análise crítica dos datos proporcionados polos mesmos. Este curso, de 50 horas de duración, está especialmente orientado ao deseño e validación de cuestionarios, a principal e máis importante ferramenta empregada nos métodos de enquisa. Para iso analizásense as distintas fases e elementos que estruturan o seu deseño, así como os criterios imprescindibles para analizar a validez e fiabilidade dos resultados obtidos.
Dirixido a: Profesionais de servizos sociais e sanitarios interesados no deseño e validación de cuestionarios. Estudantes de terceiro ciclo do ámbito das ciencias sociais e da saúde. 
Requisitos: Coñecementos básicos de estatística. Imprescindible dispoñer de acceso a Internet de banda ancha, correo electrónico persoal e ter habilidades para o uso de programas informáticos básicos (Office) a nivel de usuario.
Obxectivo Xeral: Capacitar aos participantes para o deseño e validación de cuestionarios
Contidos:

  • Unidade didáctica n º: 1: Introdución á investigación por enquisa
  • Unidade didáctica n º: 2: Deseño de cuestionarios
  • Unidade didáctica n º: 3: Validación de cuestionarios: conceptos de validez e fiabilidade
  • Unidade didáctica n º: 4: Análise estatística de datos para a estimación de validez e fiabilidade (programa R)

Máis información: https://www.easp.es/cursos/?idCurso=314301NA19 

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates