ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID)

O ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID) levarase a cabo en modalidade online do mércores 23 ao venres 25 de setembro de 2020 e cubrirá todos os aspectos de COVID-19. O ECCVID presentará un programa científico integral que abarcará unha ampla gama de temas relacionados con esta ameaza emerxente.
Actualmente o COVID-19 é o máis importante problema de saúde pública a nivel mundial, traendo consigo importantes desafíos e incertezas con respecto ao diagnóstico, a terapia, a prevención e control de infeccións. Estamos nunha etapa de aprendizaxe sobre o novo virus SARS- CoV-2 e a organización dun evento científico internacional que reúna as últimas investigacións e evidencias científica é máis que oportuno, unha necesidade. O ECCVID ofrecerá excelentes oportunidades para mostrar os últimos achados, compartir experiencias e coñecementos e demostrar técnicas prácticas. Microbiólogos clínicos de renome internacional, especialistas en enfermidades infecciosas e expertos de disciplinas relacionadas (incluídas as matemáticas e especificamente a estatística e o aprendizaxe máquina) presentarán o seu traballo e as últimas contribucións sobre COVID-19 durante o evento.
Máis información:
https://www.escmid.org/

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates