O “Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades” anuncia os “Premios Nacionales de Investigación”, entre os que se convoca o “Premio Nacional Julio Rey Pastor” de Matemáticas e Tecnoloxías da Información

Descrición: O Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través do Secretario de Estado de Universidades e I + D + i, publicou hoxe, tras un abandono de catro anos, a convocatoria do 2018 aos Premios Nacionais de Investigación. Estes Premios, creados en 1982, representan o recoñecemento máis importante de España no campo da investigación científica e pretenden distinguir o mérito destes investigadores e investigadores de nacionalidade española que realizan unha destacada labor en campos científicos de relevancia internacional e que contribúen excepcionalmente ao avance da ciencia, ao mellor coñecemento do ser humano e á súa convivencia, á transferencia de tecnoloxía e ao progreso da humanidade. Entre outras modalidades, na convocatoria de 2018 se inclúe o "Premio Nacional Julio Rey Pastor", no ámbito das Matemáticas e as Tecnoloxías da Información.
Prazo: O prazo de presentación das solicitudes permanecerá aberto dende o 17 de novembro ata o 23 de novembro.
Dotación: a dotación económica ascende a 30.000 euros.
Requisitos dos candidatos: Os candidatos, ao momento da presentación da súa candidatura, deben estar activos e desenvolver un traballo sumamente significativo dentro da súa especialidade e ser recoñecidos internacionalmente. 
Solicitudes: As solicitudes deben seguir unha das seguintes modalidades, a saber, por iniciativa de cinco investigadores españois o estranxeiros de recoñecido prestixio, ou por iniciativa de calquera de institucións españolas ou estranxeiras como son as universidades, organismos públicos de investigación, reais academias, sociedades científicas e colexios profesionais da área do correspondente premio nacional, ou centros de I + D ou de promoción de I + D públicos ou privados sen ánimo de lucro.
Finalmente, os diferentes xurados valorarán os méritos de cada candidatura nun réxime de competencia competitiva e aplicarán os principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.
Máis información: 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=eb12242eaeb76610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7aabdb814a686610VgnVCM1000001d04140aRCRD

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates