O financeiro

Solución: Os beneficios medios serán de 1.378 millóns de euros, mentres que a moda, é dicir, o valor máis probable, será só duns 13.000 decepcionantes euros. ¿Por qué?
O valor da franquía crece cada ano un 60% (multiplícase por 1,6) ou redúcese un 40% (multiplícase por 0,6) con igual probabilidade, de modo que crece de media un 10% (0,5 • 1,6 + 0,5 • 0,6 = 1,1). Deste xeito, a media do investimento ó cabo de 100 anos é 100.000 • (1,10)100 = 1.378 millóns de euros.
Non obstante, o resultado máis probable (moda) é que, de 100 anos, a mitade deles houbera uns beneficios do 60%, e na outra mitade pérdidas do 40%, de aí que a moda sexa 100.000 • (1,6)50 • (0,6)50 = 13.000 euros. 

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates