Novas da SGAPEIO, 27 de abril 2018

1.- “Short courses” de Modelización Bayesiana e Aprendizaxe Máquina computacionais
Profesores: Sujit Sahu (University of Southampton, Reino Unido) e Dr Sourish Das (Instituto Matemático de Chennai).
Datas: do 11 ao 15 de xuño de 2018.
Lugar: University of Southampton, Reino Unido.
Descrición do Curso 1: Introdución á Modelización e Computación Xerárquica Bayesiana, do 11 ao 12 de xuño de 2018. Dirixido a científicos aplicados que estean a pensar en utilizar métodos Bayesianos e que desexen recibir unha introducción básica cunha gran compoñente práctica mediante os programas R e WinBuGS. Non se precisa coñecemento previo de métodos bayesianos. Non obstante, asúmese a familiaridade coas distribucións estándar de probabilidade (normal, binomial, Poisson, gamma) e métodos estatísticos estándar, como por exemplo a regresión múltiple. Ás sesións maxistrais sobre o teorema de Bayes, os elementos da inferencia bayesiana, a elección das distribucións a priori e a introdución ao MCMC, seguiranlles as clases prácticas usando R e o software WinBUGS.

Descrición do Curso 2: Aprendizaxe Máquita Estatístico. Do 13 ao 15 de xuño de 2018. Este curso proporcionará unha visión xeral das ideas básicas da aprendizaxe máquina desde unha perspectiva estatística. Os temas a tratar inclúen: aprendizaxe supervisada, clasificación e algoritmos e aprendizaxe non supervisada. O curso comezará cunha discusión detallada sobre a aprendizaxe supervisada. Discutiranse os subtemas de regresión habituais de multicolinealidade, selección variable, regularización, LASSO, Ridge, Elastic Net mediante gran número de exemplos. Seguirase coa exposición da regresión no lineal para pasar a continuación ao tema de clasificación, facendo especial énfase no clasificador Bayes Naïve, a análise discriminante, regresión logística, árbores de decisión, máquinas de vector de soporte, Random Forest, perceptrón learning, redes neuronais e deep learning. A continuación comentaranse varios algoritmos de optimización populares como Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent e o Back Propagation. Finalmente se introducirá o agrupamento de K-medias, análise de compoñentes principais e análise latente de Dirichlet.
Contacto:Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Sitio web: http://www.soton.ac.uk/~sks/2018course/
Rexistro: http://go.soton.ac.uk/94y para o Curso 1.
http://go.soton.ac.uk/94x para o Curso 2.

2.- Curso virtual: como revisar un artigo orixinal (3ª edición)
Descrición: Este curso levarase a cabo a partir dunha serie de talleres de e-learning organizados pola revista Gaceta Sanitaria no marco do acordo EASP-SESPAS e impartido polos editores da revista. A revisión dun artigo científico é un paso crave no proceso de publicación e debe contribuír á validez, claridade e utilidade do que se publica. O curso está estruturado en cinco unidades:

 • Proceso de revisión por pares
 • A escrita científica e a estrutura dun artigo
 • Realización dunha revisión
 • Exercicio práctico dunha revisión
 • Como responder a editores e revisores.

Data: Do 7 de maio ao 5 de xuño de 2018. Con 5 horas de dedicación aproximada por semana. Tras a conclusión e entrega de diferentes tarefas, obterase a certificación da formación.
Requisitos:

 • Publicación de polo menos 2 artigos científicos.
 • Coñecemento da metodoloxía da investigación.

A selección será realizada polo comité editorial da revista, baseada nos requisitos e priorizando aos socios do SESPAS.
Límite de inscrición: 3 de maio de 2018
Prezo de inscrición: 80 €
Rexistro en:https://bit.ly/2JdR2uO
Información: Juan Antonio Castillo, telf: +34 958 027 400, correo electrónico:Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

3.- Curso de análise e visualización de datos sanitarios con R da “Escuela Andaluza de Salud Pública”
Matrícula: de 340 €
Coordinación: Emilio Sánchez-Cantalejo Ramírez; Carmen Sánchez-Cantalejo Garrido
Duración: 20h
Lugar e datas: Granada, do 13 ao 15 de xuño de 2018
Prazo de rexistro: 16/05/02018
Organizado por: Centro de Estudios Andaluces y Escuela Andaluza de Salud Pública.
Obxectivos:

 • Importación e exportación de bases de datos desde e en calquera formato.
 • Manipular bases de datos: seleccionar tanto individuos como variables, ordenar, fusionar, recodificar, calcular, etc.
 • Construír táboas e gráficos.

Contidos:

 • Introdución ás ferramentas para a análise de bases de datos sanitarias.
 • Principais características das bases de datos sanitarias. Importación, exportación e manipulación de ficheiros.
 • Funcións máis utilizadas na análise estatística básica.
 • Gráficos avanzados e mapas en epidemioloxía e investigación sanitaria.

Sitio web:http://www.easp.es/cursos/?idCurso=311502NA18

4.- Curso de inverno en series de tempo: 2018 CRoNoS Winter Course on Time Series
Descrición: Dates: 11-12 December 2018.
Localización: Facolta di Economia, University of Pisa.
Sala: TBA
Ponentes:

 • Prof. Alessandra Luati, Universitá di Bologna, Italia.
 • Prof. Peter Winker, Justus-Liebig-Universitat Giessen, Alemaña.

Proporcionarase aos alumnos un enlace coa información e material correspondente ao curso.
Bolsas: Os estudantes de doutoramento e os doutores recentes (cuxo título se obtivera de 2011 en adiante) poderán optar a unha beca de ata 500 euros para gastos de aloxamento e viaxe, ademais da matrícula do curso. Deberá mandarse o CV a dirección de correo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. sendo a data límite o 15 de xullo de 2018. Os gañadores serán informados por correo.
Organización: CRoNos COST Action IC1408, representada por Erricos J. Kontoghiorghes e Ana Colubi.
Sitio web e rexistro:http://cfenetwork.org/CFE2018/wintercourse.php

5.- Congresos CMStatistics 2018 (ERCIM 2018) e “12th International Conference on Computational and Financial Econometrics” (CFE 2018)
14 de decembro de 2018 – 16 de decembro de 2018
Pisa, Italia
Descrición: O “11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics” (CMStatistics 2018) terá lugar na Universidade de Pisa, Italia, do 14 ao 16 decembro de 2018. Os cursos tutoriais impartiranse o xoves 13 de decembro mentres que o curso de inverno Cronos Winter Course terá lugar do 11 ao 12 decembro de 2018. Este cogreso está organizado polo grupode traballo ERCIM de eEstatística Computacional e metodoloxica (CMStatistics) ademais da Universidade de Pisa. A nova revista Econometrics and Statistics (EcoSta) e o seu suplemento, Annals of Computational and Financial Econometrics, son os principais patrocinadores do congreso. As revistas Econometrics and Statistics e Computational Statistics and Data Analysis publicarán aqueles traballos seleccionados en números especiais unha vez pasen a correspondente revisión por pares. Este congreso terá lugar conxuntamente coa “12th International Conference on Computational and Financial Econometrics” (CFE 2018). Es congreso ven avalado pola alta calidade das presentacións e a alta participación, de feito a última edición reuniu máis de 1.600 participantes.
Temas: Métodos robustos, algoritmos e software estatístico, análise de datos de alta dimensión, estatísticas de datos imprecisos, modelado de valores extremos, regresión cuantil e métodos semiparamétricos, validación de modelos, análise de datos funcionais, métodos Bayesianos, heurística de optimización para a estimación e o modelizado, econometría computacional, finanzas cuantitativas, extracción e filtrado de sinais, estimación de áreas pequenas, modelos de ecuacións estruturais e variables latentes, modelos de mesturas, cálculos matriciais en estatística, modelado e computación de series temporais, algoritmos de deseño óptimos e estatística computacional para a investigación clínica.
Sitios web:
http://cmstatistics.org/CMStatistics2018/index.php
http://cfenetwork.org/CFE2018/

6.- 11th International Statistics Days Conference (11th ISDC)
3 de outubro de 2018 – 7 de outubro de 2018
Bodrum (antiga Halicarnaso), Turquía
Descrición: O Departamento de Estatística da Universidade de Muğla Sıtkı Koçman comprácese en informar a todos os membros da SGAPEIO que recentemente se abriu o prazo para a presentación de resumos correspondente ó "11th International Statistics Days Conference" que se ha celebrar no nomeado e sobranceiro Kefaluka Resort Hotel (consultar http://www.kefaluka.com/) ao abrazo de azul profundo do Mar Exeo, en Turquía. O congreso ofrece unha oportunidade única de intercambiar ideas e discutir novas cuestións tanto teóricas como prácticas en calquera dos campos da estatística, ademais de establecer novas colaboracións que sirvan de semente a proxectos e investigacións de carácter global. O Comité Científico avaliará as súas contribucións mediante un proceso de revisión por pares. As presentacións aceptadas publicaranse nos Proceedings do Congreso, accesibles vía web, tendo ademais a posibilidade de seren seleccionadas para a súa publicación en diversas revistas de contrastada calidade. O comité organizador comprométese a investir todo o seu esforzo para xerar un ambiente óptimo para partillar coñecementos e experiencias.
Sitio web:http://www.igs2018.mu.edu.tr/

7.- Prazas De Axudante Doutor Na Universidade Politécnica De Madrid
Descrición: No Departamento de Matemática Aplicada da UPM publicouse a convocatoria de dúas prazas (prazas 006 e 042 do anexo I) de axudante doutor. O departamento é transversal, imparten clase en 4 escolas, e as prazas saen vinculadas a dúas delas, ARQUITECTURA e ENXEÑERÍA AGRONÓMICA. Aínda que o perfil da praza é nas materias de Matemática Aplicada desas seccións, o candidato pode dar clase en calquera das seccións, polo que, aínda que non figure, os perfís en Estatística e Investigación Operativa será tamén benvidos.
Prazo de envío de solicitudes: 4 de maio, inclusive.
Sitio web:
http://www.upm.es/personal/pdi/concursos/profesorescontratados/ayudantesdoctores?ide=4984 abfea73d2610 VgnVCM10000009 c7648a____& fmt= detail

8.- Concurso para prazas de Axudante Doutor e Profesor Asociado na Universidade de Santiago de Compostela
Descrición: Concurso 1009 e 1068/18-19 de prazas de profesor axudante doutor e profesor asociado na área de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Santiago de Compostela.
Concurso 1009/18-19. Área de Estatística e Investigación Operativa

 • Número de concurso: 1009/18-19
 • Dedicación: T
 • Localidade: Santiago de Compostela
 • Perfil: Bioestatística (G2051108)
 • Número de prazas: 1
 • Código/s posto/s: FX0363
 • Departamento: Estatística, Análise Matem. e Optim
 • Área: Estatística e Investigación Operativa
 • Centro*: Fac. de Medicina e Odontoloxía

Concurso 1068/18-19. Área de Estatística e Investigación Operativa

 • Número de concurso: 1068/18-19
 • Dedicación: P3
 • Localidade: Lugo
 • Perfil: Materias da área
 • Número de prazas: 2
 • Código/s posto/s: HX1362, HX1363
 • Departamento: Estatística, Análise Matem. e Optim
 • Área: Estatística e Investigación Operativa
 • Centro*: Esc. Politec. Superior Enxeñaría

Data de publicación de Resolución Reitoral/DOG/BOE: 20.04.2018
Data límite de entrega de solicitudes: 15.05.2018. A guía docente (profesor axudante doutor) e o proxecto de actividades docentes (profesor asociado) pódense entregar ata o 20.06.2018.
Sitio web:
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/profesorado/descargas/1_concurso_18-19/AnuncioG2018-110418-0001_es.pdf

9.- Premios da “Association of European Operational Research Societies” (EURO)
The EURO Gold Medal (EGM) e a máis alta distinción en OR en Europa. Se concede tato a persoas coma equipos ou institucións polo seu sobranceiro e destacado traballo no eido da OR. O premio entrégase oficialmente na sesión inaugural do Congreso EURO-k sempre no caso de que haxa un candidato adecuado.
The EURO Distinguished Service Medal Award (EDSM) confírese polos servicios prestados á EURO e polo exercicio distinguido da profesión no ámbito da investigación de operacións. A decisión do xurado faise pública en cada EURO-k Conference. O premio entrégase oficialmente na sesión inaugural do Congreso EURO-k sempre no caso de que haxa un candidato adecuado.
The Excellence in Practice Award (EEPA) recoñece destacados traballos prácticos na área da investigación de operacións. Todos os autores interesados están invitados a enviar os seus traballos, facendo especial énfase no seu impacto práctico. Un reducido grupo de finalistas será convidado a presentar os seus traballos nunha sesión especial do Congreso EURO-k. O gañador será anunciado na sesión de peche do citado congreso.
The EURO Doctoral Dissertation Award (EDDA) premia as contribucións correspondentes a teses de doutoramento lidas nos últimos dous anos. Tres finalistas serán convidados a presentar os seus traballos nunha sesión especial do Congreso EURO-k. O gañador será anunciado na sesión de peche do citado congreso.
The EURO Award for the Best EJOR Papers. Os mellores artigos de revisión, aplicación, e teórico/metodolóxicos publicados en EJOR no último ano serán seleccionados por un xurado, recibindo un premio de €1000 de dotación, sendo outorgado na cerimonia de clausura do EURO-k ou do IFOR.
Sitio web:https://www.euro-online.org/web/pages/104/prizes-and-awards

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates