Novas SGAPEIO 29-maio-2012

1.- 2013: Ano Internacional da Estatística
A SGAPEIO únese á celebración do Ano Internacional da Estatística (“Statistics2013”) no 2013, que ten como principais obxectivos:
- Aumentar a conciencia pública sobre o impacto da Estatística en tódolos aspectos da sociedade.
- Promocionar a Estatística como unha profesión, especialmente entre a xente nova.
- Promocionar a creatividade e o desenvolvemento da Probabilidade e da Estatística.
Máis información: http://www.statistics2013.org/index.cfm

2.- Axudas para Formación de Profesorado Universitario
A Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades convoca axudas para bolsas e contratos de Formación do Profesorado Universitario (FPU) co obxectivo de promover a FPU en programas de doutorado de solvencia formativa e investigadora, en calquera área de coñecemento científico, que facilite a súa futura incorporación ao sistema de educación superior e investigación científica (BOE nº 112 do 10 de maio de 2012).
Presentación de solicitudes: ata o 1 de xuño de 2012.
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6238.pdf

3.- XXV Certame “Jóvenes Investigadores”
A Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades convoca os premios do XXV Certame “Jóvenes Investigadores” para 2012 (BOE nº 122 do 22 de maio de 2012).
Esta convocatoria promove a investigación entre a xente nova mediante a concesión de premios a traballos de investigación básica ou aplicada ou de deseño de prototipos relacionados con calquera das áreas do currículo da Ensinanza Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.
Presentación de solicitudes: ata o 11 de xuño de 2012.
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/22/pdfs/BOE-A-2012-6768.pdf

4.- PhD Position at Universitat Autónoma de Barcelona
This is a cross disciplinary collaborative PhD position funded by the UK Health Protection Agency (HPA) and registered at the Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) in Spain. The project will provide a unique opportunity to contribute to the development of new approaches for statistical analysis of DNA-damage data for the purposes of characterising radiation dose.
- Duration: 3 years.
- Deadline for applications: Juny 15th, 2012.
Further information: http://eio.usc.es/pub/biostatnet/images/doc_general/hpa_uab.pdf

5.- Prácticas laborais en empresas europeas
A Deputación Provincial de Ourense convoca 55 bolsas individuais de estancias e prácticas laborais para titulados universitarios en empresas europeas, preferentemente en Alemaña, Austria, Italia, Reino Unido, República Checa e Portugal. Estas bolsas están enmarcadas dentro do Programa europeo Leonardo da Vinci.
Presentación de solicitudes: ata o 5 de xuño de 2012.
Máis información: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=114&fecha=20120521

6.- 5º Encontro de Bioestatísticos na Complutense (EBC2012)
O día 21 de xuño de 2012 terá lugar na Escuela Universitaria de Estadística da Universidad Complutense de Madrid o 5º Encontro de Bioestatísticos, que tratará sobre “As curvas ROC en estudios clínicos de diagnóstico. Extensión ao ámbito da supervivencia”. Este encontro está especialmente dirixido a estatísticos que actualmente desempeñan a súa labor profesional nas distintas CROs, en hospitais, na industria farmacéutica, e tamén a aqueles investigadores e docentes centrados no ámbito da bioestatística.
Prazo de inscrición: ata o 8 de xuño de 2012.
Máis información: http://www.ucm.es/info/eue/pagina/ebc/index.html

7.- Xornadas de Modelización Empresa-Universidade (JOMEU’12)
A Comisión de Relaciones con las Empresas (CORE) da Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) organiza as JORNADAS DE MODELIZACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD (JOMEU’12), que terán lugar do 19 ao 21 de setembro de 2012 en Elche.
Máis información: http://jomeu12.umh.es/

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates