Praza de estatístico superior en Nacións Unidas

Posto: Estatístico Superior do Departamento de Desarrollo Económico y Social (NU-FAO-ORGANIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN).

Requisitos:

- Título universitario en estatística ou economía, complementado con formación profesional en métodos cuantitativos avanzados.

- Dez anos de experiencia pertinente en organizacións nacionais ou internacionais na compilación e a análise dunha ampla variedade de estatísticas económicas relativas ao sector agrícola.

- Coñecemento práctico do español, o francés ou o inglés e coñecemento limitado dun dos outros dous idiomas.

Funcións: Baixo a supervisión xeral do xefe do Servicio de Estadísticas y Análisis Socioeconómicos, planificar, executar e supervisar as actividades relacionadas cos recursos agrícolas, os prezos, os investimentos e a contabilidade económica no sector agrícola.

Presentación de solicitudes: ata o 8 de febreiro de 2011.

Máis información: vacante

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates