Praza de estatístico na OCDE

Posto: Xefe da División de Cuentas Nacionales da ORGANIZACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) en París.

Requisitos: Titulación en económicas ou estatística. Dez anos de experiencia profesional nunha estatística a nivel nacional ou internacional. Nivel alto de inglés.

Funcións: Dentro da Secretaría de Estadísticas o interesado encargarase da dirección da División de Cuentas Nacionales. O candidato seleccionado supervisará un grupo de profesionais de diversas disciplinas e deseñará as estratexias e os plans de traballo.

Presentación de solicitudes: ata o 5 de febreiro de 2011.

Máis información: vacante

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates