Praza de estatístico na Consellería de Facenda

No DOG nº 12 do 19 de xaneiro de 2011 anúnciase a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto vacante na Consellería de Facenda:

Denominación: Xefatura Servizo Estudos e Estatísticas.

Código do posto: FCC020000015770033.

Nivel: 28.

Complemento específico: 15.981,84 €.

Grupo: A1-A2.

Corpo ou escala: xeral (Escala Estatística).

Tipo de posto: non singularizado.

Tipo de adscrición: A20(6) adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e do Instituto Nacional de Estatística.

Formación específica: (640) para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (RI).

Centro directivo ou dependencia: Secretaría Xeral e do Patrimonio.

Localidade: Santiago de Compostela.

Máis información: DOG

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates