Prazas de investigador no CESGA

A Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA) precisa cubrir con carácter temporal dúas prazas de investigador vinculadas a un proxecto de investigación (BONFIRE). Entre as titulacións requiridas está a de Licenciado/a ou Grao en Matemáticas.

Presentación de solicitudes: ata o 10 de outubro de 2011 ás 14h.

Máis información: Oferta

2021  SGAPEIO   globbers joomla templates