Oferta de traballo (ITMATI-OT-05/2020.) no proxecto “Desenvolvemento dun sistema de xestión avanzado para un pack de baterías para almacenamento estacionario de enerxía”

O proxecto: “Desenvolvemento dun sistema de xestión avanzado para un pack de baterías para almacenamento estacionario de enerxía”.

Descrición do posto: 1 contrato a xornada completa como investigador/a para o proxecto de investigación “modelización e simulación numérica de dispositivos de almacenamento de enerxía”, no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector da enerxía.

Perfís dos candidatos: Licenciados/ as, Enxeñeiros/ as, Graduados/ as, e Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática.
Data límite para o envío de sollicitudes: 8 de maio de 2020.

Máis información en http://www.itmati.com/oferta-de-empleo-itmati-ot-05-2020-proyecto-%E2%80%9Cdesarrollo-de-un-sistema-de-gesti%C3%B3n-avanzado-para-un-pa

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates