Programa de doutramento 3-i ICT: Contratación de 4 investigadores noveis no CITIC (A Coruña)

3-i ICT (International, Interdisciplinary and Intersectoral Information and Communications Technology PhD Programme) é un novo e innovador programa de doutoramento internacional levado a cabo polo Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) da Universidade da Coruña.

A 1ª convocatoria internacional contratará a 4 Early Stage Researchers (ESR), e está aberta desde o 1 de abril de 2022 ata o 31 de maio de 2022.

3-i ICT pretende fomentar a diversidade. Anímase encarecidamente ás mulleres ESR a presentarse, así como aos refuxiados e aos candidatos con discapacidade. 3-i ICT poñerá en marcha un programa de titoría para as mulleres contratadas como ESR, para que avancen nas súas carreiras.

O obxectivo de 3-i ICT é ofrecer aos investigadores noveis oportunidades únicas de investigación interdisciplinaria básica e aplicada, formación e desenvolvemento da carreira. Para garantir a dimensión 3-i, durante o período da bolsa, os ESRs

  • Adquirirán experiencia real e práctica en proxectos interdisciplinarios que tendan unha ponte entre os diferentes campos da ciencia, baixo a supervisión dun experto do campo das TIC e un experto dun campo diferente.
  • Realizarán estancias en institucións non académicas e/ou empresas para ampliar e mellorar as súas competencias.
  • Obterán a certificación de Doutoramento Internacional, de acordo coa normativa da UDC.

Criterios de elixibilidade:

  • Investigadores en fase inicial: Segundo a definición do MSCA, os candidatos deben ter menos de catro anos de experiencia investigadora, medida como experiencia investigadora equivalente a tempo completo, e non ter aínda o título de doutor. A experiencia investigadora equivalente a tempo completo mídese a partir da data en que o investigador obtivo o título que lle permite iniciar un doutoramento, xa sexa no país no que se obtivo o título ou no país no que o investigador é contratado ou enviado en comisión de servizo, mesmo se nunca se iniciou ou se previu un doutoramento.
  • Norma de mobilidade do MSCA: Os candidatos non deben residir ou desenvolvido a súa actividade principal en España durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche de cada convocatoria. Non se terán en conta as estancias curtas, como as vacacións.
  • Ter dereito a matricularse nun doutoramento no CITIC/Universidade da Coruña: De acordo coa normativa interna da UDC, os candidatos deberán estar en posesión dun título de grao e de máster, equivalente a 300 ECTS en total, 60 dos cales deberán corresponder a un título de máster (ou sistema de créditos equivalente para títulos outorgados por universidades de fóra da UE). Os expertos da Escola Internacional de Doutoramento da UDC (EIDUDC) realizarán unha comprobación de elixibilidade previa á admisión de todas as solicitudes.
  • Ser de calquera nacionalidade. Non hai restricións de idade.

Máis información: https://3i-ict.citic.udc.es/

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates